Classes in Ratnapura

Spoken English මාස 4න් - හඬ පුහුණුව සමග

Ratnapura

Description : 2022 සාපෙළ අවසන් දුලා පුතාලට ඉක්මනට ඉංග්‍රීසි ටික හදාගෙන ඉදිරියට යන්න හොඳම අවස්ථාව මෙන්න. වෙනත් රටකට යන්න හෝ ඉදිරියට අධ්‍යාපන කටයුතු වලට අනර්ඝ පියවර හොඳට කටහුරුකරගෙන IELTS කරන්න පහසුවෙන පටමා...
Read more...
Category : Languages ≫ Spoken English
Conducted By : Well experienced lecturer (Voice Trainer in English)
Contact : 071 999 33 74
Published On : 2022-06-03 01:36AM

Physics Class 2024 Batch In Tamil Medium

Ratnapura

Description : Physics class for 2024 batch students from June 10th. Individual and group classes zoom class Contact number 0774834804
Category : A/L - Science (Local) ≫ Physics
Conducted By : Rachel
Contact : 0774834804
Published On : 2022-06-03 12:04AM

Mathematics For Grade 6-11 Students.A Student Of Any Level Will Definitely Be Able To Get High Results.Conducted By An University Student (Bsc. Engine

Ratnapura

Description : Contact- 0719973332
Category : O/L (Grade 6-11) ≫ Mathematics
Conducted By : An undergraduate student in Bsc.Engineering
Contact : 0719973332
Published On : 2022-05-29 10:07AM

❤️Paradise Of IELTS/ Success Of Spoken English ❤️

Ratnapura

Description : Fast Track English ! Get IELTS Result Quickly ! ඉක්මනින් හොඳම ප්‍රතිඵලය ප්‍රමාද නොවී ලබාගන්න. හොඳම ඉංග්‍රීසි personality ගොඩනැගීම ( BEST FROM THE BEST ) ක්‍රියාකාරකමි ( Activities ) මගින් Grammar and speaking Practice s ( සියලුම patterns practically ) Very Fast Speaking Confidence 1000 questions and answers Mouth Traini...
Read more...
Category : IELTS
Conducted By : Well experienced lecturer (Voice Trainer in English)
Contact : 071 999 33 74
Published On : 2022-05-21 04:18PM

A/L SFT

Ratnapura

Description : උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව උගන්වන සහ උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂා කරන දිවයිනේ ප්‍රමුඛ ජාතික පාසලක සේවය කරන අත්දැකීම් සපිරි ගුරුවරියෙක් විසින් මෙහෙයවනු ලබයි. තනි, කුඩා කණ්ඩායම් හෝ Online පන්ති ස...
Read more...
Category : A/L - Technology (Local) ≫ Science for Technology
Conducted By : Sajitha N. Malaviarachchi
Contact : 0710396806
Published On : 2022-05-08 02:57PM

Chemistry Classes

Ratnapura

Description : උසස් පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ශක.ජාතික පාසල් ගුරු
Category : A/L - Science (Local) ≫ Chemistry
Conducted By : Nishara N.Premathilaka
Contact : 0710329832(Call or whatsapp)
Published On : 2022-05-04 08:12PM

Canada සිහිනය සැබෑ කරන ඉක්මනින් IELTS ප්‍රතිපල මෙන්න අපෙන්

Ratnapura

Description : කැනඩාවට යන්න දැන් අවස්ථා උදාවී ඇත.. IELTS නැතිව යා නොහැක. කාලය මුදල් ඉතුරුකරන Fast Track Way හරහා ඉක්මනට ප්‍රතිපල. 5.5 සිට 8.5 දක්වා score කරන්න කැමති අය අදම ලියාපදිංචි වෙන්න. අපි ඔයාලව යවන්නේ නොමිලේ. English ටිකයි...
Read more...
Category : IELTS
Conducted By : Well experienced national and international lecturer
Contact : 071 999 33 74
Published On : 2022-04-30 11:40PM

O/l Exsam

Ratnapura

Description : Ol exsam
Category : O/L (Grade 6-11) ≫ History
Conducted By : Balangoda
Contact : 0701290184
Published On : 2022-04-28 08:12PM

IELTS ඉක්මන් ව්‍ශ්මිත ප්‍රතිඵල 100% Result Guaranteed ~

Ratnapura

Description : කාලය නාස්ති කලා ඉවරයි. ඡිවිතයම එක පාරින් ගොඩ ඉංග්‍රීසි ටිකත් මේ සමග හැම Aspect එකටම අව‍ශ්‍ය‍ Band Score කෙටි කාලයකින් ප්‍රතිඵල සම‍ස්ථ ව්‍යාකරණ පද්ධ‍තිය Voice Training එක්ක
Category : IELTS
Conducted By : Well experienced lecturer notionally and Internationally
Contact : 071 999 33 74
Published On : 2022-04-22 11:23PM

English Class

Ratnapura

Description : English care academy
Category : O/L (Grade 6-11) ≫ English
Conducted By : Sonali Wickramasinghe
Contact : 0703428089
Published On : 2022-04-07 10:24PM

IELTS ප්‍රතිපල එක පාරින්ම 100% අවශ්‍ය Band Score And ඉංග්‍රීසි කතාකිරීමේ නිපුනතාව 100% අති විශිෂ්ට ප්‍රතිපල සහිත

Ratnapura

Description : ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 100% වගකියන ප්‍රතිපල එකපාරින් ලඟාකරදෙන IELTS වැඩසටහන ❤❤English කතාකිරීම ප්‍රයෝගික ක්‍රමවේදයකින්
Category : IELTS
Conducted By : Well experienced lecturer with international experience
Contact : 071 999 33 74
Published On : 2022-04-06 02:33PM

Chemistry Class

Ratnapura

Description : ජාතික පාසල් ගුරුවරයෙකි උ/පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂක
Category : A/L - Science (Local) ≫ Chemistry
Conducted By : Nishara N.Premathilaka
Contact : 0719787893(call)/0710329832(whatsapp)
Published On : 2022-04-05 10:02AM

IELTS ප්‍රතිපල එක පාරින්ම 100% අවශ්‍ය Band Score And ඉංග්‍රීසි කතාකිරීමේ නිපුනතාව 100% අති විශිෂ්ට ප්‍රතිපල සහිත

Ratnapura

Description : මෙන්න ලංකාවේ එකපාරින් IELTS ගොඩදාන ක්‍රමය! වැඩිම පිරිසක් මෙවර ඉංග්‍රීසි Gramnar Confidence 100% දියුණු කෙරේ Elocution Teaching ක්‍රම වේදය කාලය ඉතිරිකරගෙන ඉක්මනින් Visa අද හොඳම ආයෝජනය Fast Track English -VIEC Physical and Online 071 999 33 74
Category : IELTS
Conducted By : Well experienced lecturer with international experience
Contact : 071 999 33 74
Published On : 2022-03-31 05:53PM

මැහුම් හා මනාලියන් හැඩගැන්වීමේ පාඨමාලා

Ratnapura

Description : මැහුම් හා මනාලියන් හැඩගැන්වීමේ පාඨමාලා. තිර රෙදි, මදුරු දැල්, කේක්, අත්කම් නිර්මාණ සමගින්.. සරසි මැහුම් හා අත්කම් පුහුණු ආයතනය, ගෝනපිටිය පාර, දෙවන පටුමග, තැඹිලියන, කුරුවිට.
Category : Sewing
Conducted By : ප්‍රවීණ මැහුම්, අත්කම් හා රූපලාවණ්‍ය උපදේශිකා යමුනා ජයසිංහ
Contact : 0713263442
Published On : 2022-03-18 07:38PM

IELTS හොඳම ප්‍රතිඵල මෙන්න අපෙන්

Ratnapura

Description : The Best Teaching Way from the Best 100% Result Guaranteed Sit only one time for IELTS Exam 30 students for one month with enough Band Score of IELTS We have introduced a unique language system for your educational and professional needs. With the bankruptcy of the country, many people are now moving to other countries and their only need is to improve their English fluency. English as a language is gaining popularity today as it has been used on the Internet, as well as a pow...
Read more...
Category : IELTS
Conducted By : well qualified and international experienced lecturer
Contact : 071 999 33 74
Published On : 2022-03-16 10:20PM
Prev   1   2   3   4   5   Next   Last