Loading...
Loading...

English [O/L (Grade 6-11)] Classes and Teachers in Puttalam

Individual and Group Classes

Online English Classes For Pre School To Grade 9

Puttalam

Online English classes for pre school to grade 9
Description : ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. මුල සිට සරලව. ඔබ කුමන මට්ටමේ වුවද ඉතාම පහසුවෙන් ඉතාම ලෙහෙසියෙන් පහසු ක්‍රමවේද ඔස්සේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. පෙර පාසලේ සිට 9 ශ්‍රේණිය දක්වා සිසුන් සදහා ඉංග්‍රීසි පන්ති පැව...
Read more...
Category : O/L (Grade 6-11) ≫ English
Conducted By : Teacher
Contact : 0779644268
Published On : 2022-10-29 09:57PM

Online And Physical English Classes For Pre School To Grade 9

Puttalam

Online and physical English classes for pre school to grade 9
Description : ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. මුල සිට සරලව. ඔබ කුමන මට්ටමේ වුවද ඉතාම පහසුවෙන් ඉතාම ලෙහෙසියෙන් පහසු ක්‍රමවේද ඔස්සේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. පෙර පාසලේ සිට 9 ශ්‍රේණිය දක්වා සිසුන් සදහා ඉංග්‍රීසි පන්ති පැව...
Read more...
Category : O/L (Grade 6-11) ≫ English
Conducted By : Teacher
Contact : 0779644268
Published On : 2022-10-24 08:42PM

Online English Classes For Pre School To Grade 9

Puttalam

Online English classes for pre school to grade 9
Description : ඔබේ දරුවා කුමන මට්ටමේ වුවද මුල සිට සරලව පියවරෙන් පියවර ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න. සියලුම දිනවල පංති පැවැත්වෙයි. ඇමතුමක් ලබා දී ඔබෙ දරුවාගෙ වසරට අදාළ දිනය වෙන් කර ගන්න. මාගේ පන්ති වලට සහභාගී වන ස...
Read more...
Category : O/L (Grade 6-11) ≫ English
Conducted By : Teacher
Contact : 0779644268
Published On : 2022-10-24 01:10PM

Online English Classes All Island

Puttalam

Online English classes all island
Description : ඔබේ දරුවා කුමන මට්ටමේ වුවද මුල සිට සරලව පියවරෙන් පියවර ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න. සියලුම දිනවල පංති පැවැත්වෙයි. ඇමතුමක් ලබා දී ඔබෙ දරුවාගෙ වසරට අදාළ දිනය වෙන් කර ගන්න. මාගේ පන්ති වලට සහභාගී වන ස...
Read more...
Category : O/L (Grade 6-11) ≫ English
Conducted By : Teacher
Contact : 0779644268
Published On : 2022-10-22 04:05PM

Online English Classes For Pre School To Grade 9 Students

Puttalam

Online English classes for pre school to grade 9 students
Description : ඔබේ දරුවා කුමන මට්ටමේ වුවද මුල සිට සරලව පියවරෙන් පියවර ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න. සියලුම දිනවල පංති පැවැත්වෙයි. ඇමතුමක් ලබා දී ඔබෙ දරුවාගෙ වසරට අදාළ දිනය වෙන් කර ගන්න. මාගේ පන්ති වලට සහභාගී වන ස...
Read more...
Category : O/L (Grade 6-11) ≫ English
Conducted By : Teacher
Contact : 0779644268
Published On : 2022-10-21 04:52PM

Online English Classes For All Island

Puttalam

Online English classes for all island
Description : ඔබේ දරුවා කුමන මට්ටමේ වුවද මුල සිට සරලව පියවරෙන් පියවර ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න. සියලුම දිනවල පංති පැවැත්වෙයි. ඇමතුමක් ලබා දී ඔබෙ දරුවාගෙ වසරට අදාළ දිනය වෙන් කර ගන්න. මාගේ පන්ති වලට සහභාගී වන ස...
Read more...
Category : O/L (Grade 6-11) ≫ English
Conducted By : Teacher
Contact : 0779644268
Published On : 2022-10-18 12:01AM

Online English Classes For Pre School To Grade 9 Students

Puttalam

Online English classes for pre school to grade 9 students
Description : ඔබේ දරුවා කුමන මට්ටමේ වුවද මුල සිට සරලව පියවරෙන් පියවර ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න. සියලුම දිනවල පංති පැවැත්වෙයි. ඇමතුමක් ලබා දී ඔබෙ දරුවාගෙ වසරට අදාළ දිනය වෙන් කර ගන්න. මාගේ පන්ති වලට සහභාගී වන ස...
Read more...
Category : O/L (Grade 6-11) ≫ English
Conducted By : Teacher
Contact : 0779644268
Published On : 2022-10-15 04:45PM

Let's Learn English Online Classes For Students

Puttalam

Let's learn English online classes for students
Description : ඔබේ දරුවා කුමන මට්ටමේ වුවද මුල සිට සරලව පියවරෙන් පියවර ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න. සියලුම දිනවල පංති පැවැත්වෙයි. ඇමතුමක් ලබා දී ඔබෙ දරුවාගෙ වසරට අදාළ දිනය වෙන් කර ගන්න. මාගේ පන්ති වලට සහභාගී වන ස...
Read more...
Category : O/L (Grade 6-11) ≫ English
Conducted By : Teacher
Contact : 0779644268
Published On : 2022-10-14 10:08PM

Let's Learn English Online From Basic For Students Only

Puttalam

Let's learn English online from basic for students only
Description : ඔබේ දරුවා කුමන මට්ටමේ වුවද මුල සිට සරලව පියවරෙන් පියවර ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න. සියලුම දිනවල පංති පැවැත්වෙයි. ඇමතුමක් ලබා දී ඔබෙ දරුවාගෙ වසරට අදාළ දිනය වෙන් කර ගන්න. මාගේ පන්ති වලට සහභාගී වන ස...
Read more...
Category : O/L (Grade 6-11) ≫ English
Conducted By : Teacher
Contact : 0779644268
Published On : 2022-10-12 09:38PM

Online English Classes All Island

Puttalam

Online English classes all island
Description : ඔබේ දරුවා කුමන මට්ටමේ වුවද මුල සිට සරලව පියවරෙන් පියවර ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න. සියලුම දිනවල පංති පැවැත්වෙයි. ඇමතුමක් ලබා දී ඔබෙ දරුවාගෙ වසරට අදාළ දිනය වෙන් කර ගන්න. For pre school to grade 9 students. Online and physical English cla...
Read more...
Category : O/L (Grade 6-11) ≫ English
Conducted By : Teacher
Contact : 0779644268
Published On : 2022-10-12 02:54PM

Online English Classes For Pre School To Grade 9

Puttalam

Online English classes for pre school to grade 9
Description : ඔබේ දරුවා කුමන මට්ටමේ වුවද මුල සිට සරලව පියවරෙන් පියවර ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න. සියලුම දිනවල පංති පැවැත්වෙයි. ඇමතුමක් ලබා දී ඔබෙ දරුවාගෙ වසරට අදාළ දිනය වෙන් කර ගන්න. For pre school to grade 9 students. Online and physical English cla...
Read more...
Category : O/L (Grade 6-11) ≫ English
Conducted By : Teacher
Contact : 0779644268
Published On : 2022-10-10 09:37PM

Online English Classes For All Island

Puttalam

Online English classes for all island
Description : ඔබේ දරුවා කුමන මට්ටමේ වුවද මුල සිට සරලව පියවරෙන් පියවර ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න. සියලුම දිනවල පංති පැවැත්වෙයි. ඇමතුමක් ලබා දී ඔබෙ දරුවාගෙ වසරට අදාළ දිනය වෙන් කර ගන්න. For pre school to grade 9 students. Online and physical English cla...
Read more...
Category : O/L (Grade 6-11) ≫ English
Conducted By : Teacher
Contact : 0779644268
Published On : 2022-10-05 10:25AM

Online And Physical English Classes For Pre School To Grade 9

Puttalam

Online and physical English classes for pre school to grade 9
Description : ඔබේ දරුවා කුමන මට්ටමේ වුවද මුල සිට සරලව පියවරෙන් පියවර ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න. සියලුම දිනවල පංති පැවැත්වෙයි. ඇමතුමක් ලබා දී ඔබෙ දරුවාගෙ වසරට අදාළ දිනය වෙන් කර ගන්න. Online and physical English classes for pre school to grade 9 students...
Read more...
Category : O/L (Grade 6-11) ≫ English
Conducted By : Teacher
Contact : 0779644268
Published On : 2022-09-30 10:31PM

Physical And Online English Classes

Puttalam

Physical and online English classes
Description : ඔබේ දරුවා කුමන මට්ටමේ වුවද මුල සිට සරලව පියවරෙන් පියවර ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න. සියලුම දිනවල පංති පැවැත්වෙයි. ඇමතුමක් ලබා දී ඔබෙ දරුවාගෙ වසරට අදාළ දිනය වෙන් කර ගන්න. ✓ පෙර පාසලේ සිට 5 ශ්‍රේණිය...
Read more...
Category : O/L (Grade 6-11) ≫ English
Conducted By : Teacher
Contact : 0779644268
Published On : 2022-09-28 03:39PM

English For Pre School To Grade 9

Puttalam

English for pre school to grade 9
Description : ඔබේ දරුවා කුමන මට්ටමේ වුවද මුල සිට සරලව පියවරෙන් පියවර ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න. සියලුම දිනවල පංති පැවැත්වෙයි. ඇමතුමක් ලබා දී ඔබෙ දරුවාගෙ වසරට අදාළ දිනය වෙන් කර ගන්න. ✓ පෙර පාසලේ සිට 5 ශ්‍රේණිය...
Read more...
Category : O/L (Grade 6-11) ≫ English
Conducted By : Teacher
Contact : 0779644268
Published On : 2022-09-25 08:29PM
1   2   3   Next
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...